Wie had ooit kunnen denken dat een brug zo mooi kan zijn!?

Eindelijk een brug in Antwerpen! Vergeet de 'Lange Wapper brug', laten we met zijn allen de nieuwe parkbrug omarmen.

Op vrijdag 8 juli werd de Parkbrug officieel geopend. Voetgangers en fietsers kunnen nu via de Parkbrug van het Eilandje naar Park Spoor Noord en omgekeerd. Langs de kant van het Eilandje rust de Parkbrug op de London Tower, aan de kant van Park Spoor Noord rust de brug op het kopgebouw van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.


De brug als nieuw stedelijk knooppunt en verbinding tussen twee stadslandschappen
Het Eilandje en Park Spoor Noord zijn vandaag twee stadslandschappen met verschillende functies en karakter. Samen met de brug bepalen ze de nieuwe identiteit van Antwerpen Noord. Omdat de nieuwe brug het eindpunt van de Leien is, functioneert ze als stedelijk knooppunt. Men komt via dit punt de stad in of uit en ervaart het object als een poort. Die zichtbaarheid was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van Ney & partners.

De onder- zij- en bovenkanten zullen door de gebruikers van de brug steeds op een andere wijze ervaren worden naargelang de kijkrichting en de bewegingsroutes. De vorm van de brug wordt hierdoor wisselend en interessanter. Ook het oversteken en het over of in de brug lopen moet een wonderlijke beleving zijn. Een patroon van openingen, de textuur en de structuur van de brug geven het gevoel dat men door een ruimte loopt. Zon en lichtinval zullen overdag voor een spel van licht en schaduw zorgen. ‘s Nachts zal de brug als een lantaarn de buurt oplichten.

Ter afsluiting een paar cijfers, de brug meet 67 meter lang en weegt 170 ton zwaar.

Comment